Kontakt

Zarejestruj

Znakiem * zostały wyróżnione pola obowiązkowe.
 
 
Dane kontaktowe
 
Typ uczestnictwa
 
Dane do faktury (opcjonalnie)


 
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych w celu nawiązywania kontaktu oraz procesu rejestracji na konferencję.

  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.