Program

Program Konferencji

WYBRANE  NOWOŚCI  W  ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ  TERAPII

OLSZTYN 19-20 września 2019 roku

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Czwartek – 19.09.2019

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
Czwartek, 19 września od godz. 9.00
Hotel Kopernik ul. Warszawska 37, 10-081 Olsztyn

Warsztaty – przedzjazdowe (Centrum Symulacji Medycznej – USK Warszawska 30)

19.09.2019 r. czwartek 10:45 – 14:00
1. ECMO/ECCO2R
Paweł Piwowarczyk, Maciej Jama, Hanna Krukowska-Sitek:
Stanowisko 1. Kaniulacja
Stanowisko 2. ECMO na platformie Xenios
Stanowisko 3. CRRT podczas ECCO2R na platformie Xenios

2. Monitorowanie rzutu serca z użyciem Dopplera przezprzełykowego– Wojciech Seredyński

3. Ultrasonografia w regionalnej anestezji. Ćwiczenia na modelach.
Piotr Nowakowski, Bułat Tuyakov.
Blokady splotu ramiennego.
Blokady przedziałowe przednio-bocznej ściany jamy brzusznej .
Blokada przykręgowa w odcinku piersiowym.
Blokada płaszczyzny mięśnia prostownika grzbietu (ESP block)

POWITANIE UCZESTNIKÓW – Prof. dr hab. Ewa Mayzner-Zawadzka
14.15 – sala konferencyjna w hotelu Kopernik

WYKŁAD INAUGRACYJNY – Radosław Owczuk – Gdańsk
14.30- 15.00

SEJSA I 15.00- 16.30
Neuroanestezja : aktualna i perspektywistyczna
Przewodniczenie: Krzysztof Kusza, Leon Drobnik, Dariusz Onichimowski
1. 15:00- 15:20 Monika Barczewska, Olsztyn
Wyzwania współczesnej neurochirurgii kierowane pod adresem anestezji i anestezjologów .
2. 15:20- 15.45 Krzysztof Kusza, Poznań
Monitorowanie czynności OUN jako wsparcie decyzji terapeutycznych w neuroanestezji i intensywnej terapii.
3. 15:45-16:10 Leon Drobnik, Poznań
Anestetyki wziewne w odniesieniu do fizjologicznych funkcji mózgu.
4. 16:10-16:30 Lidia Glinka- Olsztyn
Nowości w neuroanestezji i w leczeniu chorego neurochirurgicznego w OIT.
16:30-16:45 Dyskusja

PRZERWA NA KAWĘ 16:45- 17:00

SESJA II 17:00 – 19:00
Anestezja regionalna w wydaniu aktualnym- współczesnym.
Przewodniczenie: Piotr Nowakowski, Andrzej Zawadzki, Małgorzata Braczkowska
1. 17:00- 17:30 Narinder Rawal , Sweden
Strategies to prevent chronic postoperative pain.
2. 17:30-17:50 Marek Janiak, Warszawa
Obecny status quo anestezji regionalnej i perspektywy w Polsce.
3. 17:50-18:20 Piotr Nowakowski, Warszawa
Kliniczna użyteczność wyboru znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego.
4. 18:20-18:40 Marcin Mieszkowski, Olsztyn
Blokady nerwowe : selektywne, ciągle atrakcyjne, bezpieczne i co więcej ?
18:40 – 19:00 Dyskusja

Otwarcie wystawy dostawców leków i sprzętu medycznego.
19:00- 19:30 Sala wystawowa Hotel Kopernik

20:00 – Kolacja, Hotel Wileński ul. Knosały 5

Piątek – 20.09.2019

SESJA III 9:00- 10:30
Symulacja w medycynie- dydaktyka i praktyka
Przewodniczenie: Mirosław Czuczwar, Lidia Glinka, Bułat Tuyakov
1. 09:00- 09:25 Mirosław Czuczwar, Lublin
Tworzenie ośrodka ECMO w Lublinie
2. 09:25-09:50 –– Mateusz Puślecki- Poznań
Symulacje wysokiej wierności w projekcie „ECMO dla Wielkopolski”
3. 09:50- 10:10 Dariusz Onichimowski, Olsztyn
Nowe opcje terapeutyczne w farmakoterapii układu krążenia w OIT
10:10 – 10:30 Dyskusja

PRZERWA NA KAWĘ 10:30 – 10:50

SESJA IV
Varia
Przewodniczenie – Ewa Mayzner- Zawadzka, Lidia Glinka, Bułat Tuyakov
1. 10:50-11:20 Narinder Rawal, Sweden
Pain management in the elderly.
2. 11:20-11:50 Andrzej Kübler, Wrocław
Kontrowersje dotyczące nowości w leczeniu sepsy.
3. 11:50-12:20 Zbigniew Rybicki
Krytyczne spojrzenie na żywienie pozajelitowe.
4. 12:20-12:40 Agnieszka Cieniewicz, Ewa Mayzner-Zawadzka Warszawa, Olsztyn
Hipertermia złośliwa – prognozy na nową dekadę.
12:40 – 12:50 Dyskusja

PRZERWA NA KAWĘ 12.50- 13.10

SESJA V
Varia
Przewodniczenie: Maria Wujtewicz, Janusz Trzebicki, Dariusz Onichimowski
1. 13:10-13:30 Piotr Paluszkiewicz , Warszawa
Ryzyko wykrwawienia okołooperacyjnego.
2. 13:30-13:50 Janusz Trzebicki- Warszawa
Kontrowersje terapeutyczne w zastosowaniu kwasu traneksanowego.
3. 13:50-14:10 Maria Wujtewicz , Gdańsk
Komunikacja w OIT.
4. 14:10-14:30 Paweł Zatorski, Warszawa
Implikacje kliniczne mechanizmów oporności wybranych szczepów MDR.

14:30 – 14:45 Dyskusja

14:45 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI – Prof. dr hab. Ewa Mayzner-Zawadzka

15:00 Obiad hotel Kopernik