Warsztaty

Lista warsztatów

Nazwa warsztatówIlość wolnych miejsc *
1. Monitorowanie rzutu serca z użyciem Dopplera przezprzełykowego11
2. ECMO, ECMO + CRRTbrak miejsc
3. USG6

* W każdym z warsztatów może uczestniczyć maksymalnie 15 osób.

Informacje na temat warsztatów USG:

Ultrasonografia w regionalnej anestezji. Ćwiczenia na modelach.
Prowadzące: Dr n. med. P. Nowakowski/ Dr n. med. B. Tuyakov.
Blokady splotu ramiennego.
Blokady przedziałowe przednio-bocznej ściany jamy brzusznej .
Blokada przykręgowa w odcinku piersiowym.
Blokada płaszczyzny mięśnia prostownika grzbietu (ESP block)

Zapisy na warsztaty

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych w celu nawiązywania kontaktu oraz procesu rejestracji na konferencję.
  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.